บ. นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 

หจก. เหรียญชัยซีเมนต์บล๊อก 

   สถานที่ติดต่อที่    

    32 ม. 1 ถ. ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา

   อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000    

 สาขาหัวทะเล : 044-212309 – 12,334592,327003

   แฟกซ์  044-218775  

สาขาด่านเกวียน : 062-1389980 , 099-1541821

สาขาโชคชัย : 064-6464179 , 044-756414

สาขาขามทะเลสอ : แพล้นคอนกรีต

 

   อีเมลล์ newrcb@hotmail.com

Fax : 044-218775

E-mail : newrcb@hotmail.com