ศูนย์ขายส่ง ผลิตและจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง และคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ปูนซีเมนต์ PVC ไม้อัด อิฐบล็อก-ช่องลมทุกชนิด เสา-คาน สำเร็จรูป

หิน-ทราย ไม้แปรรูป ประตู-หน้าต่าง เสาเข็ม 6 เหลี่ยมกลวง อิฐมวลเบา บ่อพักท่อระบายน้ำ

แผ่นพื้นกลวง แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด ท่อระบายน้ำอัดแรง

ถังน้ำคอนกรีต เสาเข็ม 4 เหลี่ยมตัน เสาเข็มตัวไอ เสา3×3, 4×4, อัดแรง รั้วคาวบอย

คานตัวที บล็อกปูถนน-ปูสนามหญ้า บล็อกปูทางเท้าทุกชนิด ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม เสาไฟฟ้า

ท่อคอนเวิร์ดสี่เหลี่ยม รั้วสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ รถปั้มคอนกรีต และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด